Z historie Bohunic LXXII.

Datum: 07/10/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté druhé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Dvořiště.

Tato fotografie zachycuje jen západní část ulice směrem ke Starému Lískovci. Ještě v době před Sametovou revolucí tato část patřila i do jeho katastru. Fotografie je patrně z poloviny 70. let 20. století.

Název ulice vznikl nejspíše podle polohy u bývalého hospodářského dvorce. Dne 20. 2. 1942 získala svůj první název „Beim Höflein – U dvorka“, následně byla po válce 10. 5. 1945 přejmenována na „U dvorka“.  Svůj dnešní název má od 25. 9. 1946.

Antonín Crha

72_Dvoriste20151007130354_00001