Z historie Bohunic LXXI.

Datum: 07/10/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté první pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Dlouhé.

Pozorný čtenář jistě vypozoroval, že postupuji podle abecedy. Prošli jsme si ulice Amerlingova, Arménská, Běloruská, Bohuňova a Čeňka Růžičky. Tato, poněkud méně kvalitní fotografie zachycuje lávku nad tramvajovým tělesem v době výstavby. V pozadí jsou MŠ a jesle Uzbecká a část ulice.

Fotografie je patrně z poloviny 70. let 20. století. Ulice se původně jmenovala Maršála Zacharova. Od 29. 8. 1991 pak nese název Dlouhá. Pamětníci si jistě vybaví, že její výstavbě stála v cestě bohunická sokolovna, která musela být zbořena. Stávala na spodním konci ulice Na Pískové cestě.

Antonín Crha

71_Výstavba sídliště_Dlouhá ul. lávka před radnicí

?????????

?????????