Nové přístřešky na zastávkách MHD v Bohunicích

Datum: 01/10/2015 | Kategorie: Nezařazené | Autor: Antonín Crha

Rada městské části Brno-Bohunice na svém 25. zasedání  dne 30.9.2015 odsouhlasila dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při provozování čekáren MHD v Bohunicích s firmou CITY-TOOLS, s.r.o.

Kromě pokračování v provozování stávajících 10 čekáren (obrázek viz blok I.) bude v první vlně postaveno dalších 8 čekáren (blok II.). Ve vzdálenější druhé vlně pak ještě 5 čekáren (blok III.).

Antonín Crha
starosta

?????????

?????????