Z historie Bohunic LXX.

Datum: 14/07/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše jubilejní sedmdesáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Čeňka Růžičky. Fotografie je patrně z počátku 70. let 20. století. Je na ni zachycena severní část zmíněné ulice od Lískovecké po dnešní kruhový objezd.

Současné pojmenování je z 19. listopadu 1952 po Čeňku Růžičkovi (1878-1946), bohunickém občanu, zakládajícím členovi KSČ, který byl vězněný nacisty pro účast v odboji, zemřel na následky věznění po návratu domů do Bohunic.

V minulosti se tato ulice neoficiálně jmenovala Za mlatama.

Antonín Crha

20150714084950_00004