Z historie Bohunic LXIX.

Datum: 11/06/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše šedesátédeváté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Bohuňovy. Fotografie nemá datování, ale lze odhadnout, že se jedná o 20. léta 20. století. V popředí je skupina dělníků, kteří zrovna dláždí ulici kamením. Je jistě zajímavé sledovat, jak se to tehdy dělalo.

Zajímalo by mne, jestli poznáte, o které místo ulice se jedná?

Antonín Crha

69_Bohunova

?????????

?????????