Z historie Bohunic LXVIII.

Datum: 11/06/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše šedesátéosmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto z výstavby ulice Běloruské. Možná jste si všimli, že v pozadí ještě chybí budova OC Kalinka a v dálce je vidět část ulice Uzbecké. Pamatujete si ty časy ještě?

Foto je z 1. poloviny 70. let 20. stol.

 

Antonín Crha

68_Beloruska_120150604125420_00004