Je 53 hodně nebo málo?

Datum: 11/06/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Milí bohuničtí spoluobčané,

v minulém čísle našeho bohunického zpravodaje jsem úvodem upozorňoval na probíhající bloková čištění. Dnes už máme „blokáče“ za sebou a můžeme hodnotit. Kromě, jak doufám, dobře uklizených silnic, máme k dispozici i čísla o odtažených vozidlech. Letos bylo odtaženo 53 vozidel. Je to hodně nebo málo? V porovnání s minulým rokem 2014, kdy bylo odtaženo o 100 aut více, je to jistě málo a lze se z toho radovat. Z pohledu 53 majitelů odtažených vozidel je to velká nepříjemnost, takže i jedno jediné vozidlo se jeví jako hodně. Je tedy třeba dále hledat cesty, jak více a lépe informovat veřejnost o hrozícím nebezpečí odtahu.

Obnova škol a školek

Napilno mají i naši pracovníci, kteří připravují investiční akce a řídí průběh staveb. Letos se jich rozběhne opravdu hodně. Kromě, ve stísněných podmínkách probíhajícího zateplení radnice z jižní strany budovy, připravujeme řadu menších oprav zejména ve školách a školkách. Poté, co se nám v minulých letech podařilo postupně všechny školské budovy zateplit a vyměnit okna, dojde letos na další projekty.

Ten největší proběhne v ZŠ Vedlejší, kdy dojde k přebudování nevyužívaných sociálních zařízení a šatny na třídu se scénou a kabinetem. Bude zakoupena nová keramická pec, elektrická pánev, rozšířeno výdejní zařízení v kuchyni a zejména instalován nový zabezpečovací systém pro vstup do školy.

V základní škole Arménská opravíme dvoje menší záchodky, které jako jediné dosud rekonstrukcí neprošly. MŠ Uzbecká získá v kuchyni nové rozvody a obklady, MŠ Běloruská letos plánuje obnovit šatní skříňky a MŠ Amerlingové zakoupíme do kuchyně nový konvektomat – tedy zařízení na přípravu kvalitních a zdravých jídel.

O dalších připravovaných projektech vás budu informovat v následujících číslech zpravodaje.

Parkoviště zvětšovat nebudeme

V nedávné době jsem absolvoval řadu diskuzí a také jednu veřejnou besedu nad problémem, jestli rozšiřovat stávající parkovací místa a akceptovat tak snížení jejich počtu nebo je zanechat ve stávající šíři (kolem 2m) a smířit se s nižším komfortem parkování a vystupování z vozu. Názory těch z vás, se kterými jsem mohl mluvit, jednoznačně převládají ve prospěch zachovat stávající šířku parkovacích míst. Mezi hlavní argumenty patřila myšlenka, že je k ničemu mít širší parkovací místa, když celkově jich ubude. Vaše názory tedy akceptuji.

Zaujala mě i myšlenka jednoho mladého muže, který navrhl zajímavé řešení. Apeloval na osvětu – tzn. učit se parkovat! Jak je to myšleno? Navrhuje, abychom se snažili parkovat vždy „na střídačku“. Jedno auto předkem k chodníku, druhé předkem do silnice a co nejblíže dveřmi spolujezdce k sobě (spolujezdci by přirozeně vystoupili před parkovacím manévrem). Tím vznikne u řidiče min. 20-40cm místa navíc, a to už na pohodlné vystoupení stačí. Mně se to líbí. Myslím, že by to stálo za vyzkoušení, co říkáte?

Milí přátelé,
přeji vám krásný závěr školního roku.

Antonín Crha
starosta

20150604125420_00001 – kopie 20150604125420_00001