Počet odtažených vozidel v Bohunicích při blokovém čištění

Datum: 06/05/2015 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Předkládám veřejnosti smutnou bilanci odtažených vozidel při blokovém čištění v letošním roce:

Blok č.   1             1 ks

2             4 ks

3             2 ks

4             7 ks

5             3 ks

6             7 ks

7             5 ks

8             4 ks

9             6 ks

10          1 ks

11          13 ks

Celkem                53 ks

Ilustrační foto. Zdroj: obrázky Google

50000000