Slovo starosty v bohunickém zpravodaji

Datum: 02/04/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Milí bohuničtí spoluobčané,

chtěl bych vás na úvod požádat, abyste si dobře poznačili termín blokových čištění, která budou probíhat ve vašem okolí. Harmonogram je uvnitř zpravodaje. Firma Brněnské komunikace a.s. čistí hlavní vozovky už 3.4.2015. My pak začínáme s našim čištěním 8.4.2015. Vždy nás moc mrzí, když vidíme, jak odtahová vozidla nakládají auta našich občanů, kteří pak mají spoustu starostí s jejich vyzvednutím z odstavných parkovišť a úhradou nemalých částek za odtah. V minulém roce bylo odtaženo přes 100 aut, což není zrovna příznivá bilance. Je však třeba si uvědomit, že je nutné silnice po zimním posypu uklidit.     Bohunice jsou v tomto směru ke svým občanům poměrně ohleduplní, protože mnohé městské části odtahují vozidla při každém čištění – tedy i vícekrát za rok – což se u nás neděje.

Jsme přesvědčení, že každý, kdo se aspoň trochu o dění v Bohunicích zajímá, se o informaci o termínech blokových čištění musí dozvědět. Jsou uvedeny alespoň dvakrát na stránkách tohoto zpravodaje, na webových stránkách Bohunic, všechny bytové samosprávy od nás dostaly zprávu písemně, harmonogram visí i na úřední desce u radnice a rovněž i na nástěnce uvnitř budovy. V neposlední řadě jsem informaci zveřejnil i na facebookové stránce MČ Brno-Bohunice a ve facebookové skupině Naše Bohunice. Děláme tady, co můžeme.

Změna místa centrální záchytné parkoviště
Ještě jedna důležitá informace: Dozvěděli jsme se, že bylo změněno i centrální záchytné parkoviště. Jeho nová adresa je Drážní 9 ve Slatině. Kontaktní telefon je 602 737 673.

Hodiny
V době kdy čtete tyto řádky už skončilo hlasování v anketě o podobě ciferníku budoucích sloupových hodin pro náměstí před Kalinkou. Je patrné, že v anketě zvítězí varianta č. 5 (článek píši v době trvání ankety). Dle informace v textu k anketě, bude tato varianta předložena radním městské části s prosbou o odsouhlasení. Pokud vše poběží podle plánu, mohly by být nové hodiny umístěny na našem náměstí už někdy v průběhu května letošního roku. Rychleji to není možné, protože jen samotná výroba ciferníků trvá 6-8 týdnů.

Holubi

Často se na mne obrací lidé s otázkou, co dělat s holuby, kteří „bydlí“ v Bohunicích, resp. proč s nimi nic neděláme? Už jsem na toto téma psal články v našem zpravodaji vícekrát. Mnoho toho jak se jim bránit udělat nemůžeme. Přesto jsem si vzpomněl, že mi před časem jeden „ptačí“ odborník připomněl staronovou, levnou metodu jak snížit množství ptactva v nějaké lokalitě. Stačí totiž, abychom si pravidelně uklízeli na střechách našich domů. Oni totiž holubi využívají nepořádek, který je zde nafoukán ke zbudování hnízda. Pokud se budou střechy domů opakovaně po dobu jarních a letních měsíců kontrolovat a začínající hnízdiště likvidovat, holubi nebudou moci zahnízdit a tedy se ani rozmnožit. Tak se síla hejna začne snižovat. Proto touto cestou vyzývám všechny domovní samosprávy – zaměřte se aspoň jeden rok na čistotu svých střech. Pomáháte tím nejen nám všem, ale především sami sobě a svému bytovému domu.
A ještě bych připomněl, že krmení holubů je považováno za znečišťování veřejného prostranství a tedy je trestné. Navíc krmivo konzumují i potkani a tím „krmiči“ přispívají k rozšiřování jejich populace.

Sběr šatstva pro Charitu
Až budete doma probírat šatník a nebudete vědět co s vyřazeným oblečením, mohlo by vás zajímat, že sběr šatstva pro Charitu proběhne tradičně ve staré hale TJ Tatran Bohunice ve dnech 17.-18.4.2015 – podrobnosti uvnitř zpravodaje.

Přeji vám krásné jarní dny.

Antonín Crha
starosta

20150401144006_00001 – kopie