70 let od osvobození Bohunic

Datum: 02/04/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V těchto dnech se začíná hodně mluvit o 70. výročí konce II. světové války. Určitě na toto téma máme možnost shlédnout množství filmů a reportáží. I v novinách najdeme více článků než jiné roky.

Bohunice prožívaly válečná léta poměrně klidně, je-li to vůbec možné o době války napsat. Nicméně se u nás neválčilo. Ale i Bohunice byly osvobozeny a to znamenalo, že se přes naší obec musela přesunout také bojová linie. Osvobozování Bohunic je zachyceno ve dvou kronikách a to v té psané kronikářem v 70. letech 20. století a pak v soukromé kronice rodu Sobolů psané průběžně i v době války.

Zde se mimo jiné dočteme, že: „Bohunice byly osvobozeny v 6 hodin večer na svátek sv. Marka ve středu 25. dubna 1945“.

Jak jistě víte, máme v Bohunicích i pomník obětem světových válek. Najdete ho nahoře u lékárny na ulici Havelkova. Je živým svědectvím dnešním generacím o hrůzách, které sebou války přinášejí. Připomíná nám bohunické občany padlé v 1. světové válce, jejichž jména se mi postupně podařilo zjistit. Připomíná nám sedm ruských vojáků, kteří na konci 2. světové války při osvobozování naší obce zahynuli. Především nám však připomíná bohunické občany, kteří svoji životní pouť předčasně ukončili na bojištích 2. svět. války, nebo byli umučeni ve fašistických koncentračních táborech. Jejich jména známe a naši otcové po některých z nich pojmenovali ulice: gen. Bohuslav Všetička, František Švestka, Oldřich Jaroš, Čeněk Růžička, Josef Morávek, Ladislav Havelka, Jaroslav Neužil a konečně JUDr. Čestmír Sobola, který byl, po krutém vyslýchání a mučení, zastřelen 2. května 1945.

Pro zájemce o informace jak osvobozování Bohunic probíhalo, nabízíme autorské čtení z knihy „Z historie Bohunic“, kde je tento důležitý okamžik našich místních dějin detailně zachycen a zpracován. Proběhne v pondělí 27.4.2015 od 18 hodin v místní knihovně na Lánech. Jste srdečně zváni.

Antonín Crha, starosta

20150401144006_00001