Z historie Bohunic LXVII.

Datum: 02/04/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše šedesátésedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto z výstavby bývalých MŠ a jeslí na ulici Arménské. Za rozestavěnou budovou je patrný část areálu Zahradnické školy, ulice Lány a rodinné domky.

Foto je někdy z 1. poloviny 70. let 20. stol.

Antonín Crha
starosta

20150401144006_00004