Vybíráme nové hodiny pro veřejné prostranství – anketa

Datum: 09/03/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Milí bohuničtí spoluobčané,

vedení městské části Brno-Bohunice rozhodlo, že hodiny, které v minulosti bývaly na prostranství před bohunickou radnicí („Kalinkou“)se na nově zrekonstruované náměstí opět vrátí. Zvolili jsme místo, kde budou vidět ze všech čtyř směrů – tedy pro příchozí z ulice Havelkovy, ulice Ukrajinské a Uzbecké, ale i z průchodů kolem prodejny Albert i od radnice. Bude se jednat o hodiny umístěné na sloupu, pravděpodobně třístranné, bez otáčení, s přídavným panelem ukazujícím datum a venkovní teplotu.

Rádi bychom dali příležitost vám, našim obyvatelům se k budoucí podobě hodin vyjádřit. Proto na stránkách tohoto zpravodaje najdete anketu, ve které máte možnost hlasovat písemně. Po vystřižení zřetelně zatrhněte vámi vybranou variantu podoby ciferníku a vše odevzdejte na podatelnu ÚMČ Brno-Bohunice. Obdobnou možnost máte i prostřednictvím ankety na webových stránkách naší městské části www.brno-bohunice.cz, v sekci „Informace, aktuality„. Při hlasování prostřednictvím webové stránky bude zaznamenám vždy jen jeden hlas z každé originální IP adresy, nemá tedy smysl hlasovat vícekrát.

Výsledky hlasování budou předloženy Radě městské části Brno-Bohunice. Následně požádám členy rady, aby váš většinový názor akceptovali a potvrdili svým hlasováním vámi vybranou variantu.

Pokud vše poběží podle plánu, mohly by být nové hodiny umístěny na našem náměstí už někdy v průběhu května letošního roku. Rychleji to není možné, protože jen samotná výroba ciferníků trvá 6-8 týdnů.

Větší investiční akce v roce 2015

Z investičních akcí, které proběhnou v letošním roce, bych rád zmínil nové parkoviště při ulici Spodní (místo štěrkové plochy), zateplení budovy Centra volného času a knihovny na ulici Lány, zateplení jižní strany radnice, oplocení pískoviště za panelovými domy Ukrajinská 23-25, vybudování oploceného psího výběhu. Budeme také věřit a doufat, že se panu místostarostovi podaří „vyběhat“ pilotní projekt umístění kamerových systémů s napojením na obrazové centrum dozorované městskou policií a umístění bezpečnostních prvků na naše přechody. Obě posledně zmíněné aktivity vyžadují značné úsilí vynaložené na zdolávání byrokratických překážek. Tak mu držme palce.

Antonín Crha
starosta

20150309132629_00002 – kopie (2)

20150309132629_00002 – kopie