Z historie Bohunic LXVI.

Datum: 09/03/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Milí bohuničtí spoluobčané,

pomalu mi dochází pohlednice, které by měly text a neopakovaly se. Mám však velké množství obrázků z Bohunic. A tak navrhuji v našem historickém seriálu pokračovat pod jiným názvem. Budu zde zveřejňovat historická fota, a ke každému dám malý komentář, o co se jedná.

Pro naše šedesátéšesté pokračování jsem tedy vybral foto ulice Amerlingova někdy z 1. poloviny 70. let 20. stol. Všímavější pozorovatel jistě zaznamenal, že ulice směrem k ulici Arménské není průchozí. Průchod byl otevřen až na konci 70. let.

Antonín Crha
starosta
66_Amerlingova

20150309132629_00001 – kopie (2)