Ing. Antonín Crha

10. Asi rok 1932

Bohunická nemocnice na fotopohlednici asi z roku 1932. Prošlá poštou, nečitelné razítko. Východní pohled

Exit mobile version