Co si psali naši předkové LXIV.

Datum: 20/01/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše šedesátéčtvrté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“, jsem vybral pohlednici části Morávkova náměstí. Zachycuje v popředí muže na koni, jehož jméno neznám, vpravo část kapličky a vlevo statek Morávkovo nám. 15, kterému se po roce 1989 říkalo „stará hasička“.

Pohlednice nebyla poslána a proto nemá ani žádný text.

Antonín Crha, starosta

64_Na koni na Mor. náměstí

20150120123519_00002