Anonym

Datum: 20/01/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Došel mi anonymní dopis. To není nic mimořádného. Čas od času mi nějaký ten nepodepsaný dopis připutuje. Vždy mě to zamrzí, protože to vlastě znamená, že je mezi námi ještě někdo, kdo neví, že se nemá čeho bát. Nikomu se přece za vyjádření jeho názoru nic nestane. Není důvod se bát pod svůj názor podepsat. Takto totiž nemám možnost pisateli, v tomto případě jedné, dříve narozené pisatelce, odpovědět. Pokusím se o to tedy aspoň touto cestou.

Autorka uvedeného dopisu v textu zmiňuje, že bohunická radnice je jediná v Brně, kde se nenachází prostor, kde by se mohli senioři scházet na různé přednášky a promítání. Také zmiňuje, že zájezdy, které jsou pořádány, jsou ihned po zveřejnění vyprodané a že pro seniory děláme málo…

V této souvislosti bych rád uvedl, že městská část přispívá na činnost existujícího bohunického Klubu důchodců částkou 20.000,-Kč/rok. Za tuto částku skupina ochotných seniorů pořádá pro ostatní Kateřinskou zábavu, ples a dva zájezdy v roce. Je za tím spousta práce, kterou organizátoři věnují tomu, aby se senioři mohli bavit. Kateřinské zábavy i plesu se pravidelně účastním a vím, že jsou to akce povedené a hojně navštěvované.

Částka vyčleněná pro seniory však nemusí být konečná. Pokud se najde někdo, kdo uspořádá nějakou zajímavou akci, je pravděpodobné, že by mohl také dostat přiměřenou finanční podporu. Nicméně není možné počítat s tím, že by plesy, zájezdy a přednášky pořádala radnice. Aktivity se musí ujmout senioři sami. Radnice pak může poskytnout základní servis a poradenství.

Za zmínku stojí také to, že zmiňovaným přednáškám a setkáním se zajímavými osobnostmi se již řadu let věnují také pracovnice bohunické knihovny v Centru volného času na Lánech. Určitě stojí za to sledovat jejich nabídku. A místnost na setkávání také máme. Mám na mysli zasedací sál v budově radnice, který by se jistě dal pro setkávání seniorů, třeba v dopoledních hodinách využít.

Jsem tedy přesvědčený, že Bohunice na tom nejsou tak špatně. Jen je třeba se ujmout aktivity nebo využívat nabídky místní knihovny či Klubu důchodců.

O tom, jak vypadá situace s „prodejem“ zájezdů jsem se informoval u vedení Klubu důchodců. Byl jsem ujištěn, že míst je dostatek, často bývají uspokojeni i náhradníci. Jen je třeba se hlásit včas. Pro zlepšení situace jsme se domluvili, že informace o zájezdech se budou objevovat i na nástěnce na budově úřadu městské části.

Nové náměstí: pekárna, uzeniny a sloupové hodiny.

Rád bych přidal informaci o tom, co najdeme na novém náměstí před nákupním centrem „Kalinka“ a bohunickou radnicí.

Do prodejních prostor v „domečku“ na náměstí se znovu vrátí prodej pečiva (od stejné pekárny, která tu byla původně).

V době, kdy čtete tyto řádky, by k nám měla opět pravidelně zajíždět také pojízdná prodejna uzenin, tak jako tomu bylo před rekonstrukcí náměstí. Najdeme ji zde vždy v úterý a ve čtvrtek.

A ještě drobnost na závěr. Věřím, že se na jaře na náměstí vrátí také hodiny na sloupu, na které se mnozí z vás ptají.

Milí bohuničtí občané, vážení a milí přátelé, v novém roce 2015 vám všem přeji hodně zdraví, radosti, rodinné pohody, osobních a pracovních úspěchů. Na setkávání s vámi se těší

Antonín Crha
starosta

20150120123519_00001