2003/05 – Bez velkých slov

Datum: 31/08/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Šel jsem na velikonoční pondělí, v podvečer kolem šesté hodiny, do Starého Lískovce z ulice Žlíbek, zkratkou mezi paneláky na ulici Souhrady, směrem do dolinky.
Pod svahem jsem uviděl dvojici mladých lidí, kteří mě zaujali svým neobvyklým chováním. Pohybovali se v keřích, jako by něco hledali. Na to, aby si hráli na schovávanou byli příliš staří a na romantický večer ve dvou by se jistě našlo vhodnější prostředí. Také jsem si kladl otázku: „K čemu mají ty veliké igelitové tašky?“
Přiblížil jsem se k nim blíž a vzápětí jsem pochopil. Sbírali odpadky, které do hradeb z keřů zavál vítr nebo tam někomu „upadly“.
Šel jsem za nimi, zvědavě a trochu s rozpaky jsem se jich ptal: „Proč to děláte?“. Odpověď jsem znal předem, ale přesto mi to nedalo. „Proto, aby to tu bylo čisté a hezčí“ řekla dívka. „A pod jakou firmou pracujete“ ptal jsem se dále a tušil předem odpověď mladíka. „Pod žádnou, děláme to jen tak, sami za sebe“. „A odkud jste“, tázal jsem se do třetice se zájmem. „Bydlíme tady na Souhradech v podnájmu“ odpověděli.
Rozloučil jsem se a pokračoval dál ve své cestě. Pocity jsem měl ovšem všelijaké. Celý zbytek cesty jsem přemýšlel o tom, co dělají a proč to dělají. Cítil jsem kus studu a zahanbení nad tím, že jsem jim v tu chvíli nemohl pomoci a že jsem s nimi hned nepřiložil „ruku k dílu“. A také jsem učinil jedno malé předsevzetí. Hned jak to půjde, pokusím se dát dohromady třeba i jen malou skupinku lidí a společně uděláme nějaký další kousek Bohunic, byť na krátký čas, hezčí a čistější. Stejně jako to na velikonoční pondělí udělali tito dva mladí lidé, kterým bych rád alespoň touto cestou poděkoval.

Crha Antonín místostarosta