Nová etapa

Datum: 20/01/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Když něco starého skončí, musí zákonitě něco nového začít.

Obecními volbami v říjnu skončilo volební období končícímu zastupitelstvu městské části Brno-Bohunice a začala práce nově zvoleným zastupitelům. Ti se poprvé sešli na svém ustavujícím zasedání 12. listopadu 2014. Zde jsem byl zvolen starostou, novým místostarostou se stal pan Milan Hrdlička a radními paní Ilona Podborská, Mgr. Lucie Stará, Mgr. Andrea Múdra, Ing. Mojmír Novotný a MUDr. Radek Pejčoch.

Na uvedeném zasedání zastupitelstva jsem měl v úmyslu poděkovat odstupujícím zastupitelům, radním i bývalému starostovi. Bohužel atmosféra jednání byla plná negativních emocí, takže jsem svůj úmysl nemohl realizovat. Proto tak činím alespoň teď:

Rád bych zdůraznil dvě věci. Především děkuji končícímu vedení obce a všem zastupitelům, za to dobré, co jsme směli pro Bohunice udělat.

Rovněž bych chtěl poděkovat za projevenou důvěru a slíbit, že se budu snažit nezklamat vás zastupitele ani občany Bohunic. Věřím, že takto to cítí i celé nově zvolené vedení naší městské části.

Druhá věc, kterou bych rád zdůraznil je prosba na nás všechny –  abychom mezi sebou nevytvářeli žádné příkopy a žádné bariéry, ale abychom všichni společně pracovali pro lidi v Bohunicích.

Byl bych rád, kdyby to, co budeme následující 4 roky dělat, posloužilo rozvoji naší městské části.

Prosím vás, abychom v tomto smyslu táhli všichni společně za jeden provaz. Nezávisle na tom z jaké jsme strany, či na které straně „barikády“ stojíme a udělali jsme tady kus dobré práce.“

Celá polovina nových zastupitelů a většina radních jsou lidé, kteří se zapojují do komunální politiky nově. Nemají s ní žádné zkušenosti. Může se to zdát jako nevýhoda. Já to však vnímám spíše pozitivně. Mají nové myšlenky, nápady, zápal, elán a sny.

Nepochybuji, že budou novou kreativní a tvůrčí složkou, která vhodně doplní zkušené zastupitele. Spojení zkušeností a nových myšlenek musí zákonitě vést k pozitivním věcem. A na to se moc těším. Těším se však i na to, že budu mít možnost se setkávat s vámi, obyvateli Bohunic. Že budeme naši městskou část společně utvářet a měnit k lepšímu.

Protože je možné, že se s některými z vás už do vánočních svátků neuvidím, přeji vám, abyste je prožili v klidu a pohodě s těmi, které máte rádi. Ať jsou vaše Vánoce plné lásky a radosti.

Antonín Crha, starosta

20150120123519_00003