Dvě větší investiční akce v Bohunicích

Datum: 19/12/2014 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na dnešním zasedání Zastupitelstva města Brna (19.12.2014) byl schválen rozpočet města Brna na rok 2015.

Jako jeho součást byly schváleny finanční prostředky na výstavbu nového parkoviště na ulici Spodní (místo štěrkové plochy) a na rekonstrukci hřiště v ZŠ Arménská.

Obě akce se budou realizovat v druhé polovině roku 2015.

Antonín Crha
starosta

Ikona