Ing. Antonín Crha

Beseda o Bohunicích – minulost, současnost a budoucnost.

Zvu vás na besedu o Bohunicích, nebo o čemkoliv :-)
Pro příchozí malý dárek.

Exit mobile version