Volební program KDU-ČSL pro Brno-Bohunice

Datum: 10/09/2014 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Budoucnost chceme utvářet spolu s vámi

V příštím volebním období se zaměříme na oblasti, které pomohou udělat Bohunice krásnější a život v nich příjemnější. Krátký seznam je uveden níže. Život však přináší další možnosti a příležitosti, na které budeme určitě reagovat. Zde uvedené priority rozhodně nejsou limitující a rádi se necháme inspirovat také vámi.

 • Bohunice chceme utvářet spolu s vámi, a proto využijeme všech dostupných komunikačních prostředků, abychom vás informovali o tom, co se v Bohunicích děje (zpravodaj Naše Bohunice, facebook, webové stránky, email, a zejména osobní kontakt a setkání s vámi)
 • Stavební aktivity plánované ve vašem okolí s vámi budeme konzultovat, dozvíte se o nich včas a budeme se ptát na váš názor
 • Budeme i nadále zveřejňovat výsledky veřejných zakázek a plánovaných projektů – ještě více zprůhledníme činnost samosprávy
 • Informaci o odtahu motorových vozidel ve vašem okolí dostanete do svého mobilu nebo emailu
 • Zajistíme dostatek míst pro bohunické děti v mateřských školkách i základních školách
 • Budeme podporovat alternativu k mateřským školkám, jako jsou dětské skupiny při CVČ Lány (např. Kubík, Maceška)
 • Povedeme aktivní boj proti potkanům a obtížné ploštici vroubence americké
 • Vybudujeme konečně nový chodník z ulice Švermova na zastávku Osová a chybějící úsek na ulici Dlouhá
 • Vybudujeme přístupové chodníky na tramvajovou smyčku Švermova
 • Budeme usilovat o opravy stávajících chodníků a schodišť
 • Zateplíme budovu CVČ na Lánech a půdní prostor přebudujeme na učebny.
 • Dřeviny s plody typu špendlíky a plané třešně, které rostou nevhodně blízko chodníků a dětských hřišť, znečišťují okolí a přitahují bodavý hmyz, vyměníme za vhodnější porosty
 • Dále budeme podporovat výsadbu nových stromů
 • Zajistíme oplocení a rekonstrukci dalších dětských hřišť
 • Na ulici Spodní na štěrkové ploše konečně vybudujeme parkoviště
 • Rezidenční parkování zřídíme jen tam, kde si to budete přát
 • Finančně podpoříme činnosti sportovních, kulturních a zájmových organizací působících naúzemí Bohunic
 • Podpoříme marketingovou spolupráci s HC Kometa Brno, zejména projekt „Děti dětem – Kometaměstu“
 • Zahájíme postupnou kultivaci tramvajových zastávek, včetně vybudování přístřešků a to i na autobusových zastávkách
 • Vybudujeme oplocený psí výběh
 • Jsme pro zákaz výherních hracích automatů a podobných zařízení
 • Podpoříme aktivity, které povedou ke zlepšení služeb a prostředí v naší obci

Skupinka_modra

P1010389 - kopie P1010368 4_ano_P1010379 4_ano_P1010370 7_P1000820