Romanka a 21. srpen 1968

Datum: 31/07/2014 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Jsou události, které se staly dávno. Jejich svědci už nežijí. Jen se občas někde najdou informace o tom, že se staly.

Do této kategorie se pomalu a tiše posouvá i památný 21. srpen 1968 – den okupace naší vlasti „spřátelenými“ zeměmi komunistického bloku Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu.

Svědci těchto okamžiků naštěstí ale stále žijí, a tak ještě není možné tvrdit, že se to nestalo.

Při psaní knihy Z historie Bohunic jsem s překvapením zjistil, že všechny dobové dokumenty a existující kroniky o této události mlčí. Texty byly vymazány, příslušné stránky vyříznuty.

Jen v kronice staré mateřské školky

na ulici Bohuňově jsem našel následující krátký text zapsaný její ředitelkou Libuší Pospíšilovou: „V srpnu bylo nahlášeno dvacet dva dětí, ale v důsledku tragických událostí chodilo jen dvanáct. Na den 21. srpna 1968 nikdy nezapomeneme! Naši republiku obsadili sovětští vojáci spolu s polskými, bulharskými a německými. I v Brně jezdily tanky a obrněné vozy. V 645 mně malá Romanka ve školce říkala ‚Ale dnes je ve škole smutno, že! A proč?‘ Pláč se nedal utajit. Prožívali jsme strašné dny“. Další text byl odstraněn.

K mému velkému překvapení přišla ke mně do kanceláře na začátku června „Romanka“. Dozvěděla o nové knížce a o uvedeném textu. Pravda už je to vlastně Romana. Její slova jsem zaznamenal do své knihy. Budou tak navždy historickým svědectvím příštím generacím o tom, co prožívali naši rodiče 21. srpna 1968.

Věřím, že na tento podlý čin komunistických okupantů nikdy nezapomeneme.

Antonín Crha
místostarosta

20140731125024_00001