Navýšení kapacity mateřských škol v Bohunicích

Datum: 09/07/2014 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Rada městské části Brno-Bohunice na svém zasedání 2.7.2014 odsouhlasila zhotovitele akce „Navýšení kapacity mateřských škol v Bohunicích“.
Jedná se o provedení takových stavebních úprav, které umožní navýšit kapacitu MŠ o 3 děti na jednu třídu – tedy z 25 na 28 dětí a uspokojí pracovníky hygieny.

Tím získáme minimálně dalších 36 míst v našich školkách a uspokojíme všechny bohunické žadatele.

Celkové náklady na rekonstrukci bez DPH a počet míst ve školkách:

–          MŠ Amerlingova – 270.622,-Kč,                  9 míst.

–          MŠ Běloruská – 113.892,-Kč,                         9 míst

–          MŠ Běloruská (chaloupka) – 62.575,-Kč,     3 místa

–          MŠ Uzbecká – 256.898,-Kč,                           9 míst

–          MŠ Švermova –                                                6 míst (stavební úpravy nejsou třeba)

Celkové náklady jsou tedy 703.987,-Kč
Vítězem výběrového řízení se stala firma Profiplast, spol.s.r.o.
Osloveno bylo 5 firem.

Termín zahájení prací: během prázdnin

Antonín Crha
místostarosta

P1040985