Bohunice: Další dětské hřiště získalo oplocení

Datum: 08/07/2014 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na dalším dětském hřišti při ulici Souhrady bylo dokončeno oplocení.

Podnět k tomu dali sami občané. Hlavním důvodem byl nedaleký psí výběh a časté sbíhání psů na toto hřiště.

Antonín Crha
místostarosta

P1010064 P1010065