2009/09 – Co si psali naši předkové VI

Datum: 08/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V prázdninovém čísle jsme si mohli prohlédnout korespondenci ze začátku 2. světové války.
Pro dnešní, již šesté pokračování „O čem si psali naši předkové“ jsem vybral pohled, který psali žáci své paní učitelce. Text odkazuje na společně prožité zážitky při návštěvě punkevních jeskyní na Macoše a vyplývá z něj i skutečnost, že 5. července bývaly v Bohunicích cyrilometodějské hody.
                                    Antonín Crha
                                    místostarosta

Přepis textu pohledu:
26/VI.29
Milá paní učitelko! V zpomínáme na Vás jak jsme s Vámi závodili. Paní učitelko, přijďte do Bohunic na naše hody 5 července, ale jistě.
Pozdravují Vás Vaší závodníci z výletu na Macochu.