2009/06 – Nejmohutnější bohunický strom

Datum: 08/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Rád se procházím podél potoka Leskavy, vlevo od cesty do Moravan. Je tam několik zahrádek a když zrovna nejede vlak a dokáži zapomenout na hluk z dálnice, tak je tam docela klid.
Chodívám těsně kolem potoka. Cesta je zde hrbolatá, klikatá, mnohdy i obtížněji schůdná, ale plná zajímavých věcí ke koukání. Vždy se zastavím u malého rybníčku v Zahradnické škole. Kdysi jsem v této škole pracoval a tak se mi vrací i několik vzpomínek na věci minulé.
Ale promiňte, trochu jsem se zasnil. Chtěl jsem se totiž zmínit o jednom stromu, na který musíte téměř na samém konci této cesty narazit (viz foto). Pravděpodobně se jedná o nejmohutnější strom, který u nás v Bohunicích máme. Roste si zde na břehu potoka jen tak spolu s několika „štíhlejšími“ kamarády. Jeho kmen dva lidé neobejmou a jeho mohutná koruna je opravdu impozantní. Mám jej rád. Vždy pohladím jeho kmen, pohlédnu vzhůru do koruny, spočítám hnízda i nově zlomené větve. Chvíli postojím, nebo si i sednu. Ten strom rozdává klid a pokoj.
Hledal jsem v Bohunicích strom, který by byl větší. Nenašel jsem. Možná, že vy budete úspěšnější. Když jej najdete, dejte mi vědět.
                                                                                                            Antonín Crha
                    místostarosta