Z osvobozování Bohunic před 69 lety

Datum: 25/04/2014 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Dnes před 69 lety v 18 hod byly osvobozeny Bohunice. Položil jsem dnes také kytici k našemu památníku obětem 1. a 2. světové války (viz obrázek) jako malé poděkování za to, že můžeme žít ve svobodné zemi.

Níže předkládám část textu o osvobozování z nové knihy Z historie Bohunic, která je trávě v tisku.

Ve středu ráno – památného 25. dubna – překvapil nás nápadný klid. Moravanské kopce byly prázdné, všechna děla a tanky odtáhly. Zhluboka jsme si oddychli v naději, že to nejhorší je už za námi. Již během dopoledne pozorovali jsme na moravanských kopcích malé přestřelky. Poznali jsme, že sovětská pěchota už se k nám blíží a bedlivě čistí obsazený prostor od ojedinělých Němců.

A pak přišel nejdramatičtější, tak dlouho očekávaný okamžik. Kolem 17. hodiny rozlétly se dveře a objevil se první Rudoarmějec, osmahlý, zaprášený a upocený. Vítali jsme ho nadšeně a nabízeli pohoštění. Ten však prudkým mávnutím ruky odmítl a rázně se vyptával: „Kdě germán, kdě?“

V tom zazněly od zahradnické školy výstřely a náš voják běžel tam na pomoc svým soudruhům. Pozorovali jsme boj o zahradnickou školu, kde se fašisté ukryli a měli výhodu, neboť byli kryti parkem. Tam zaznívaly výstřely a křik. Jednotliví Němci prchali na různé strany po polích na Lánech. V sousedství zahradnické školy běžel jeden Rudoarmějec svým kamarádům na pomoc. Když byl asi v polovici pole, hvízdla od silnice zákeřná kulka. Rudoarmějec rozpřáhl ruce i s puškou a jako podťatý strom padl do měkké půdy, jako by ji chtěl ještě naposled obejmout.

Tento Rudoarmějec věděl, když se blížil k Brnu, že jeho úkolem je ještě osvobodit tuto naši českou půdu a potom že už bude konec války, konec hrůz. On se vrátí domů ke svým drahým, jimž má tolik co vypravovat o své čtyřleté pouti z širých ruských plání až k nám do Československa. Avšak nedočkal se. Položil svůj život k těm milionům životů obětovaných za to, aby ostatní mohli klidně žít ve štěstí a míru. Čest budiž jeho památce, jakož i čest všem dalším 7 hrdinům, kteří padli na půdě naší obce. Byli pochováni v zahradě p. Ševčíka, v parku zahradnické školy, před sokolovnou a na Morávkově náměstí.

K večeru už byla naše obec plná Rudoarmějců. Teprve nyní byl čas na uvítání a pohoštění. Ozvaly se harmoniky a dlouho do noci zazníval zpěv ruských a českých písní.

Bohunice byly osvobozeny v 6 hodin večer na svátek sv. Marka  ve středu 25. dubna 1945. 

P1000347