2008/12 – Proč neodhrnujete sníh z chodníků ?

Datum: 08/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Téma pro své články většinou nacházím na „bohunických cestách“ v rozhovoru s vámi. Proto i hodně z nich začíná: „Pane místostarosto, proč jste nám…“
Tak tomu bylo i tentokrát: Proč, když jste nám udělali leckde ve dvorních traktech krásné, nové chodníky je nebudete v zimě udržovat? Objevili se tam cedule – „Tato cesta se v zimě neudržuje“.
Ano, postupnou úpravou jednotlivých dvorních traktů, spočívající v odstranění škaredé dlažby a nevkusných sušáků a jejich nahrazení účelnějšími chodníky, jsme získali mnoho stovek metrů nových cest.
Tato snaha udělat okolí našeho bydlení hezčí a příjemnější nás však postavila před závažný problém. Tyto nové cesty totiž nejsou zařazeny mezi síť chodníků, na kterou dostáváme dotace. Byť by se to mohlo někomu zdát sebehloupější, tak ani nejsou oficiálně chodníkem. Jsou stále dvorním traktem, zcela bezvýznamnou, zpevněnou plochou. Na jejich údržbu už prostě nemáme peníze a asi jen  tak rychle mít nebudeme.
Existuje zde však i druhá stránka věci – a to, že tyto cesty skutečně jako chodníky vypadají a samozřejmě každý z nás je za chodník zcela právem považuje a je mu jedno, jak je evidován. Mně přirozeně také. Lze proto předpokládat, že v případě, že by si někdo způsobil v zimním období na takto neudržované cestě úraz, nesla by za něj plnou odpovědnost městská část.
Proto tato informace prostřednictvím cedulí: „Tato cesta se v zimě neudržuje“. Nás chodce upozorňuje, že pokud na ni vkročíme, je to na vlastní nebezpečí a bez jakékoliv náhrady v případě úrazu. Musíme počítat s tím, že se budeme brodit sněhem, nebo klouzat po ledě. A pokud bychom nechtěli toto riziko podstupovat, můžeme místo kousek obejít po chodnících, které udržované budou.
Prosím vás proto touto cestou o pochopení a toleranci. Protože, pokud bychom chtěli i tyto cesty udržovat, museli bychom na údržbu použít vlastní bohunické peníze, určené na opravu a výstavbu dalších cest a chodníků v jiných lokalitách, údržbu a rekonstrukci zeleně, omezit sáčky na psí výkaly nebo přestat stavět parkoviště a opravovat hřiště, školy a školky.

                                                                                                                       Antonín Crha
                                                                                                                        místostarosta