2008/11 – Zavřeli jste nám masnu

Datum: 08/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

„Proč nám, pane místostarosto, zavíráte masnu? My jsme si na ni zvykli. A zrovna, když je zavřená i ‚sámoška‘. Kam máme chodit nakupovat?“
Takové a podobné dotazy se sypaly na zástupce obce v měsíci září a říjnu téměř denně. Kolem ukončení činnosti masny pod radnicí vznikla spousta fám a rozhořčených vyjádření nakupujících i prodavačů. Nikdo si však nedal tu práci, aby si zjistil, jak to s koncem prodeje bylo doopravdy.
Pojďme se tedy na to společně podívat.
Kostelecké uzeniny, které vyhrály výběrové řízení na tyto obchodní prostory, s námi uzavřely smlouvu na dobu určitou – na 5 let. Smlouva vyprší 10. listopadu 2008.
Kostelecké uzeniny, poté, co se jim prodej nedařil, jak si představovaly, pronajaly provozovnu masokombinátu Krásno (resp. firmě Saxo s.r.o).
Když se blížil konec podnájemní smlouvy, dotázali jsme se obou zainteresovaných organizací, zda mají zájem v prodeji pokračovat. Kostelecké uzeniny nám sdělily, že zájem nemají, a druhý provozovatel se nám neozval vůbec.
Protože nikdo nebyl ochoten prodávat, musel se přirozeně obchod zavřít (prodavačky patrně dostaly výpověď).
Trochu jsem nepochopil, proč někteří zákazníci masny podepisovali petici za její zachování, když nebyl nikdo, kdo by ji chtěl provozovat.
Toto se odehrálo shodou okolností v době, kdy si Albert naplánoval rekonstrukci své prodejny. Kdyby provozovatel masny, firma Saxo s.r.o., neukončil prodej o více než měsíc dříve (30. 9. 2008), než měl ve smlouvě (10. 11. 2008), nemuselo dojít ani k tomu, že nebylo kde nakoupit základní potraviny. Ale takové bylo jejich rozhodnutí.
Vedení obce tedy žádnou prodejnu neuzavřelo. Věci se prostě někdy jeví jinak, než ve skutečnosti jsou.
Toto vysvětlení je současně i odpovědí na petici občanů, kterou jsme obdrželi. Z důvodu chybějící adresy petičního výboru není komu odpověď doručit.

                                                                                        Antonín Crha
                                                                                        místostarosta