Změna pohledu

Datum: 14/03/2014 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Tak jako asi každý i já se musím denně potýkat s řadou problémů. Některé mě stojí hodně času a sil, jiné se více dotýkají emocí a citů. Občas se jedná o složité situace s dopadem na rozvoj naší městské části, jindy mi přijde vynadat někdo z místních obyvatel, příp. musím čelit drobným, či větším konfliktům na pracovišti, nebo se jedná o problémy související se zajištěním každodenního chodu mé rodiny.

To všechno zanechává stopy v naší mysli. Musíme se tím v duchu zabývat a přemýšlet, jestli jsme se neměli zachovat lépe, jinak nebo jestli naše rozhodnutí bylo správné.

Jako vánoční dárek jsem dostal poukázku na masáž od slepého maséra na ulici Okrouhlá. Minulý měsíc jsem tento poukaz proměnil ve skutek. Masáž byla velmi příjemná. Bylo pro mne velkým zážitkem pozorovat tohoto mladého muže, jak se úspěšně vyrovnává se svým handicapem. Jak musí čelit problémům a komplikacím, o kterých se mi ani nezdá. Vzpomněl jsem si na jiného mladého muže, který je od krku dolů zcela ochrnutý. Svým osudem se ale nenechal zlomit – po svém těžkém úrazu zvládl vystudovat střední a poté i vysokou školu a dokonce z lůžka, na kterém je upoután, pracuje. Vzpomněl jsem si i na jednu maminku, která mi nedávno se slzami v očích sdělovala, že její dítě mělo zápal plic a jak bolestně prožívala situaci, kdy tělíčko jejího malého chlapečka čelilo horečce hodně přes 40°C.

A najednou jsem si uvědomil, jak na pozadí těžkostí těchto lidí jsou moje problémy nějaké menší, méně významné a zdaleka už ne tak důležité.

I když už jsem ve věku, kdy jsou školní povinnosti daleko za mnou, chci se znovu učit. Učit vidět problémy v jejich skutečném světle, skutečném významu a pořadí důležitosti – či někdy spíš nedůležitosti…

Antonín Crha

20140314083736_00001