2007/10 – Kostelanští

Datum: 08/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Kostelanští jsou zvláštní lidská rasa. Jedná se lid krojovaný, dorozumívající se zpěvem lidových písní.
Mimochodem, jak bylo osobně zjištěno, zpěv je nezbytnou součástí jejich života. Lidové písně pějí neustále. Při hodové zábavě, při cestě na večeři, při večeři v mezipauze – než jim přinesou jídlo, cestou tam i onam, dokonce i ve chvíli, kdy odkládají svůj krojovaný oděv (to bývá patrně velmi zřídka, nicméně byl jsem tohoto zvláštního okamžiku svědkem) – interval je pravděpodobně s každou odloženou vrstvou jedna píseň. Tento zvláštní a milý lid navštívil naši městskou část, aby se zúčastnil našich oslav. Mnozí jste je mohli potkat.
    Nyní však již poněkud vážněji. V sobotu 22. září k nám přijela velmi početná skupina krojovaných mužů, žen i mládeže z naší partnerské obce Kostelany nad Moravou z folklorního souboru Lajbl a  místostarosta obce Ing. Miroslav Bartošík.
Naše partnerství má svůj počátek v roce 1997. Letos je to tedy kulatých  10 let, kdy jsme Kostelanům poskytli finanční dar na obnovu obce postižené povodní.
Letošní návštěva však byla zcela jiná než všechny předchozí. Kostelanští s námi přijeli oslavit našich 770 let a byli skutečně vidět. Byli radostní, veselí, zpěvní, krásní ve svých  krojích, prostě nepřehlédnutelní. Přijeli nám představit svou obec, svůj folklór, sami sebe. A povedlo se jim to nádherně! Nebylo k tomu třeba slov. Stačilo se jen dívat.   
A naše partnerství? Myslím, že postupně přerůstá v přátelství.
                           
                                                         Antonín Crha
     místostarosta