Proč je ulice Lány v nově budovaném úseku tak úzká?

Datum: 04/11/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Osobně jsem byl vždy proti tomu, aby byly Bohunice tranzitní obcí.

V tuto chvíli máme hlavní tranzitní silnici – ulici Jihlavskou – která je hlavním tahem na Prahu už možná i stovky let.  Na mapce černá barva.

Druhá tranzitní trasa byla vybudována v 70. letech minulého století při stavbě sídliště. Jedná se o ulice Dlouhou, Hraničky a El. Přemyslovny. Na mapce oranžová barva.

V záměrech pracovníků některých dotčených odborů Magistrátu města Brna existuje snaha vybudovat Bohunicemi třetí tranzitní trasu (jižní) po ulicích Lány, Vyhlídalova, Dvořiště, spodem kolem Souhrad a dál vedle školy El. Přemyslovny do Lískovce. Na mapce červená barva. Existují různé varianty této trasy – například k vlakovému přestupnímu terminálu a pak ulicí v zástavbě Leskava zpět na El. Přemyslovnu apod. V myšlenkách úředníku bylo například i  to rozšířit Lány na úkor zahradnické školy…

Vedení MČ Bohunice se vždy snažilo zabránit vybudování této třetí tranzitní trasy z obavy o velký nárůst provozu v těchto ulicích.

Už si sice nepamatuji, jestli jsme byli projektanty někdy dotazováni, abychom se vyjádřili k šířce silnice na Lánech. Pravda je však taková, že pokud silnice na Lánech nemá parametry na tranzitní komunikaci, což je zejména šířka silnice, nemá smysl budovat ani pokračující komunikace, zejména na Dvořišti a kolem Souhrad.

Zjednodušeně řečeno: protože jsou Lány úzké, nehrozí vybudování jižní tranzitní trasy přes Bohunice. To vidím jako pozitivní.

Antonín Crha

místostarosta

20131104094305_00001