Ruda Bureš

Datum: 03/10/2013 | Kategorie: Řekli o mně | Autor: Antonín Crha

I když bydlím v Bohunicích krátce, velmi si vážím zdejšího místostarosty pana Antonína Crhy.

To co dělá pro obyvatele této městské části si zaslouží velký DÍK.

Zatím se neznáme osobně, ale při nejbližší možné příležitosti mi bude ctí potřást mu pravicí a poděkovat osobně.

Takových lidí, kterým není lhostejné dění okolo nás je velmi málo. Snad i míň než to málo.

Přeji panu Crhovi mnoho úspěchů, a aby zůstal i nadále naším místostarostou.

Ruda Bureš