Na ulici Ukrajinská v Bohunicích budou nově upraveny dvorní trakty.

Datum: 11/07/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na celé ulici Ukrajinská, tedy od čísla 3 až do čísla 35 budou nově upraveny dvorní trakty. Dojde k odstranění starých sušáků na prádlo, ke zlikvidování rozsáhlých ploch vydlážděných starou dlažbou.
Nově budou zbudovány přístupové chodníky k jednotlivým zadním vchodům a zbývající plochy nově zatravněny.
Práce začnou 26.8.2013 a skončit by měly nejpozději 21.10.2013
Cena díla je 2.255.991Kč bez DPH.
Vítězem výběrového řízení se stala  firma ZOLP s.r.o. Vývěrového řízení se zúčastnilo 10 firem.
Převážná část bude financována z dotace MMR z projektu „Regenerace panelového sídliště“.

Antonín Crha
místostarosta