Co si psali naši předkové XLVIII.

Datum: 08/07/2013 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Jak jste se v minulém čísle našeho zpravodaje dozvěděli, při svém pátrání o bohunické historii jsem se dostal k zajímavému příběhu našeho bohunického rodáka – legionáře z první světové války, který byl ruskými vojsky zajat, vězněn na Sibiři a v roce 1920 se přes Vladivostok, Japonsko, Havajské souostroví, Panamský průplav, Gibraltar a Terst vrátil domů. Dnes předkládám druhou dochovanou korespondenci, kterou psal ze své strastiplné cesty. Je z 14.3.1916 z Volyňska, nedlouho před jeho zajetím. Text je napsán na fotografii, kde je vyfocen se svojí rotou.

Šipka označuje stojícího Bohumila.

Antonín Crha, místostarosta

 

Přepis textu:

Volyňsko 13/III.

Nejmilejší rodiče!

Zasílám Vám fotografii našeho Zugu. Nechám se vyfotografovat také sám.

Zdraví Bohumil.

48_1916_Rakouští_vojáci_na_Volyni_Ukrajina_označen_čírou_Bohumil_Konicer