Kácení vzrostlých stromů u zastávky autobusu Humenná v Bohunicích

Datum: 19/06/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na ulici Hraničky u zastávky autobusu Humenná a také na téže ulici níže bylo pokáceno několik vzrostlých borovic.
V zemi se nachází řadu let plynové potrubí. Přirozeně nejen to, ale i vodovod a řada optických či elektrických kabelů.

Kdysi v minulosti, řekněme v 90 letech minulého století, byly zasazeny stromy, které dnes kácíme. Ti kdo je sázeli je zasadili přímo na plynové potrubí, nebo v jeho ochranném pásmu. Porušili tím Energetický zákon, který takový krok zakazuje a současně říká, že stromy a keře rostoucí na sítích mohou být bez povolení vykáceny.

To je naše situace. Zeleň na inženýrských sítích (nejen plynu) ohrožuje jeho funkčnost, případně jeho obnovu a tak může být v tzv. „Veřejném zájmu“ bez náhrady odstraněna. Naše snaha bude určitě je tam vrátit, ale hustota inženýrských sítí je v tomto území tak vysoká, že není zřejmé, že najdeme mezi nimi mezeru na novou výsadbu. Tento důvod kácení se týká obou lokalit ulice Hraničky – nad i pod křižovatkou s Č.R.

Antonín Crha
místostarosta

P1040114

P1040115

P1040112

P1040111