Okály v areálu bývalé Zahradnické školy jsou minulostí.

Datum: 17/06/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Spodní řada okálů v areálu bývalé Zahradnické školy byla odstraněna.  Čtyři řadové domy obložené materiálem obsahující nebezpečný azbest byly postupně odbornou firmou vlastnící speciální licenci odborně zlikvidovány. Zlikvidován byl i okál, který před cca 10 lety vyhořel a za podivných okolností v něm zemřeli lidé.

Antonín Crha
místostarosta

 

P1040031 – kopie

P1040030 – kopie