MČ Brno-Bohunice dostala dotaci 4.000.000,-Kč z programu Regenerace panelového sídliště.

Datum: 27/05/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Dnes nám došla zpráva, kterou jsme již měli neoficiálně potvrzenou, že jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci v rámci projektu „Regenerace panelového sídliště“ z MMR. Z dotace, kde musíme ze svých prostředků doplatit spoluúčast 30%, bude financováno vybudování parkoviště na ul. Souhrady (rozpočtováno asi na 2.800.000Kč) a upraveny dvorní trakty na třech místech na ul. Ukrajinská.

Antonín Crha,
místostarosta20130527121748_00001