Co si psali naši předkové XLVI.

Datum: 10/05/2013 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše čtyřicáté šesté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem vybral pohlednici Morávkova náměstí, místa kousek pod dnešní kapličkou, na které je znázorněn pomník T.G. Masaryka se starou, původní bohunickou hasičkou v pozadí. Pohlednice je z roku 1937. Socha prezidenta Masaryka byla odhalena 29.8.1937, pravděpodobně jako poslední socha, která mu byla postavena ještě za jeho života. 16 dní poté prezident umírá.

Pisatelem (usuzuji z textu) je pravděpodobně student zahradnické školy. Pohlednice je adresována do Boskovic, Podhradí 78, učiteli Jánu Chlupovi.

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu:

Milý bratře!

Odpovídaje na tvůj lístek sděluji Tobě, že možná už na ty hody mi možno bude domů skrz to fotografování přijet. Potom bych se s Tebou ještě písemně dorozuměl. Prosím Tě zašli mi možno-li sem lístek cos na něm fotografován (cos poslal Marii) máš-li ještě nějaký a možno-li hned.

S pozdravem na všechny Tvůj bratr.

 PS: Tuto neděli se mi to právě nehodí, jak jsem chtěl, neb máme teď zkoušky, proto jsem více zaměstnán.

46_Hasička_pomník Masaryka