Jak nás omezí výstavba kanalizace v květnu

Datum: 10/05/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Je nový měsíc a tak jsem zašel znovu za vedením stavby, abych získal čerstvé údaje o vývoji stavby.

Pokud se vám zdá, že ulice El. Přemyslovny a Dvořiště byly vybagrovány pro konečnou fázi přípravy podkladu na asfaltování a pak se nic přes měsíc nedělo, máte pravdu. Nastal zde totiž jistý technologický problém. Statická zátěžová zkouška předepisovala pro původní zeminu (podloží) odolat zátěži 45Mp. Podloží neboli podkladová hlína tyto podmínky nesplňovala a proto projektanti museli vymyslet náhradní řešení. To trvalo celý měsíc. Dnes už by mělo být vše jasné.

Tedy konkrétně s čím počítat:

 • Podsedky, Vyhlídalova a Dvořiště – v květnu bude pokračovat konečná úprava povrchu chodníků a vozovky.
 • Lány – budou pro dopravu neprůjezdné. Provádí se zde stavba splaškové a dešťové kanalizace, která překročí křižovatku s ulicí Bohuňova. Autobusy jsou odkloněny na ulici Dlouhou a Ukrajinskou. Ulice Arménská a Bohuňova (Rolnická) budou přístupné přes ulici Vyhlídalovu.
 • Humenná – bude dokončena dešťová kanalizace, v horní části se začne budovat vodovodní řád. Ve spodní části by měly začít přípravy pro nové chodníky a silnici.
 • Lískovecká – dokončí se výstavba dešťové kanalizace a začne se s budováním vodovodu.
 • Žlíbek – v závěru měsíce se začne s přepojováním plynu.
 • Elišky Přemyslovny – bude pokračovat konečná úprava povrchu chodníků a vozovky.
 • Čeňka Růžičky – budou dodělány kanálové vpusti, přepojeny plynové rozvody (ulice bude v době přepojování na cca 5 dní odpojena od plynu). Mělo by se začít s konečnou úpravou povrchu chodníků a vozovky.
 • Hraničky, spodní část pod křižovatkou s Č. Růžičky – začne se s budováním kanalizace pro domky na severní straně ulice (na odbočující komunikaci).
 • Hraničky, horní část nad křižovatkou s Č. Růžičky – budování kanalizace probíhající pod křižovatkou se ukončí těsně nad křižovatkou a stavební práce se zastaví, dokud nebude dodělána ulice El. Přemyslovny, aby se semafor mohl přesunout na tuto část ulice. Stavba kruhového objezdu začne nejdříve na začátku prázdnin a je plně koordinovaná se stavbou kanalizace.
 • Havelkova – probíhá stavba splaškové kanalizace.
 • Zadní – nové vedení plynu bude provedeno vsunutím do původního kovového rozvodu. Výkopy tak budou jen v místech domovních přípojek a spojů. Ulice bude v době přepojování na cca 5 dní odpojena od plynu.
 • Bohuňova, Neužilova, Vohnoutova – jsou průjezdné obousměrně se zákazem parkování. Důvodem je uzavření ulice Havelkova.

Antonín Crha, místostarosta