Bohunice zateplí školky a Labyrint

Datum: 19/04/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Rada MČ Brno-Bohunice na svém 62. zasedání dne 17.4.2013 schválila vítěze výběrových řízení na zateplení MŠ Amerlingova, Běloruská, Uzbecká a CVČ Labyrint.
Součástí zateplení je samozřejmě výměna oken a s tím spojené další práce. Vysoutěžené ceny jsou o 30%-40% nižší než rozpočet sestavený projektantem.

Vítězem jednotlivých výběrových řízení se stali:

MŠ Uzbecká – Zlínské stavby, a.s., s nabídkovou cenou 2.389.979,-Kč bez DPH. Nabídku podalo 23 firem.

MŠ Běloruská – Zlínské stavby, a.s., s nabídkovou cenou 2.361.755,-Kč bez DPH. Nabídku podalo 30 firem.

MŠ Amerlingova – Stavimal s.r.o, s nabídkovou cenou 1.955.620,-Kč bez DPH. Nabídku podalo 31 firem.

CVČ Labyrint – Pozemstav Prostějov, a.s., s nabídkovou cenou 3.084.324,-Kč bez DPH. Nabídku podalo 25 firem.

Antonín Crha
místostarosta