Jak nás omezí výstavba kanalizace v březnu

Datum: 01/03/2013 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Porovnáním údajů v článku z minulého čísla se skutečností jste jistě jako já došli k poznání, že skutečnost byla trochu jiná, než uváděné informace.

Bylo to zapříčiněno tím, že změny ve vývoji stavby jsou tak rychlé, že to co se řekne dnes, nemusí už za 14 dní platit, nebo ještě v platnost nevstoupilo. Přesto si myslím, že aspoň rámcový přehled o dění na stavbě nám tyto informace přinesly.

Zašel jsem tedy znovu za vedením stavby, abych získal nové údaje o vývoji stavby a nových skutečnostech v měsíci březnu. Tedy konkrétně s čím počítat:

 • Podsedky– jsou dokončeny přípojky dešťové kanalizace. Dovolí-li počasí, začalo by se s konečnou úpravou povrchu chodníků a vozovky.
 • Vyhlídalova – koncem března by se mělo začít s konečnou úpravou povrchu chodníků a vozovky.
 • Lány – jsou pro dopravu neprůjezdné. Provádí se zde stavba splaškové a dešťové kanalizace. Autobusy jsou odkloněny na ulici Dlouhou a Ukrajinskou. Ulice Arménská a Bohuňova (Rolnická) budou vždy z některé strany přístupné.
 • Humenná, spodní část – koncem března a začátkem dubna se začne s budováním vodovodu.
 • Humenná, horní část – začne se s výstavbou dešťové kanalizace.
 • Lískovecká – probíhá výstavba splaškové kanalizace a přípojek.
 • Žlíbek – pravděpodobně se začne s budováním vodovodního řádu.
 • Elišky Přemyslovny – koncem března, nebo začátkem dubna by mělo dojít ke konečné úpravě povrchu chodníků a vozovky.
 • Čeňka Růžičky – budou dodělány kanálové vpusti a v dubnu by mělo dojít ke konečné úpravě povrchu chodníků a vozovky.
 • Hraničky, spodní část pod křižovatkou s Č. Růžičky – je uzavřena, buduje se zde splašková a dešťová kanalizace. Prozatím nebudou připojovány domky na severní straně (na odbočující komunikaci).
 • Hraničky, horní část nad křižovatkou s Č. Růžičky – bude řízena střídavě pomocí semaforu a podél jižní strany se bude budovat splašková kanalizace.
 • Havelkova – je zde obousměrný provoz z důvodu uzavření ulice Hraničky.
 • Zadní – pravděpodobně se zde začne budovat nové vedení plynu.
 • Dvořiště – když dovolí počasí a stavební kapacity, začne se s konečnou úpravou povrchu chodníků a vozovky.

Antonín Crha
místostarosta

P1030607