Uzavírka ulic Lány – Vyhlídalova v Bohunicích

Datum: 18/02/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace je od 23:30 hodin v úterý 19. února 2013 do ukončení prací (předpoklad do konce měsíce listopadu 2013) pro veškerou dopravu uzavřen úsek komunikace Lány – Vyhlídalova.

Autobusové linky 50 a N96 jedou v době výluky v úseku mezi zastávkami Gruzínská – Humenná oběma směry odklonem ulicemi Ukrajinskou a Dlouhou, čímž vynechávají zastávku Vyhlídalova. Na odklonové trase obě linky obsluhují zastávky Ukrajinská a Běloruská.

Změna zastávek:

• Gruzínská– pro linky 50 a N96 v obou směrech přeložena do ulice Ukrajinské k zastávce linky 82;
• Vyhlídalova – po dobu uzavírky bez obsluhy.

Zdroj: webové stránky DpMB.