MČ Brno-Bohunice podala žádost na vybudování nového hřiště na míčové hry v parku Osová

Datum: 12/02/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

MČ Brno-Bohunice podala žádost na Regionální operační program NUTS 2  pro výzvu “Sportovní infrastruktura” na vybudování nového víceúčelového hřiště pro míčové hry v parku Osová nad skateparkem.

Hřiště bude vybudováno na travnaté ploše nad dětským hřištěm.  Součástí žádosti je i rekonstrukce povrchu sousedního basketbalového hřiště s asfaltovým povrchem na nový tartanový povrch, jakož i přivedení inženýrských sítí do tohoto sportovně – rekreačního území.

Našim cílem se zvýšit nabídku kvalitních hřišť pro veřejnost.

Celkové rozpočtované náklady: 21.200.000,-Kč z toho případní spoluúčast MČ 3.200.000,-Kč.

Antonín Crha

místostarosta

20130212141200_00001