MČ Brno-Bohunice podala žádost na opravu školního hřiště ZŠ Arménská

Datum: 12/02/2013 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

MČ Brno-Bohunice podala žádost na Regionální operační program NUTS 2  pro výzvu „Sportovní infrastruktura“ na rekonstrukci víceúčelového hřiště ZŠ Arménská.

Hřiště je již ve velmi špatném stavu. Odvodnění skoro nefunguje. Součástí je i dostavba  sociálního zařízení pro případné nájemce.

Našim cílem se zvýšit nabídku kvalitních hřišť pro veřejnost.

Celkové rozpočtované náklady: 15.200.000,-Kč z toho případní spoluúčast MČ 2.700.000,-Kč.

Antonín Crha

místostarosta