2007/01 – Nerudovské „Kam s ním“

Datum: 03/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

„Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit, já vím, že čtenář je nóbl a nemá zapotřebí, aby vstával před devátou – no ale, náhoda. A když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšimnul si, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu jindy nevídáme. Jakož také při známé jeho duchaplnosti není pochyby, že o těch  věcech pak přemítal. Někde u domu stojí starý džbán. Někde na pokraji chodníku sdrátovaná bandaska. Někde uprostřed ulice leží pekáč. Jak tam přišly ty věci? Vyšly si za noci z nestřežených polic a netrefily pak domů, když se rozbřesklo ráno?……“ (cit.)   
Toliko  Jan Neruda na úvod své známé povídky „Kam s ním“ V další části popisuje svoje trable se starou slámou ze svého slamníku.

Snad každý z nás tento nerudovský problém řešil. Stáli jsme před rozhodnutím kam s tou či onou věcí. Jestliže koupím novou televizi, stará musí z domu…
Někteří naši spoluobčané si však zvykli, že když jim doma zavazí něco, co se nevleze do kontejneru, stačí to vyhodit v noci ven a „někdo“ se postará. A tak se nám množí kontejnerová stání obložená nejneuvěřitelnějšími věcmi. Některá jsou doslova zasypaná hromadou nepotřebných matrací, koberců, části postelí a stoly. Najde se zde však i keramický záchod, pneumatiky, garnýže, sedadlo z auta, starý zvětšovák na fotky, hrnec a mnoho dalších věcí.
Přitom existuje celkem jednoduché řešení. Pokud jsem líný „upravit“ věc tak, aby se do kontejneru vešla, máme k dispozici za hasičskou zbrojnicí na ul. Ukrajinská sběrné středisko odpadů tzv. „Ekodvůr“. Tam většinu běžně odhazovaných věcí berou zcela bez poplatků. Z ceníku vyplývá, že zdarma je např: 1ks televizoru, ledničky či chladničky (málokdo z nás vyhazuje více než jeden tento spotřebič týdně), matrace do postelí, postel, 4ks. pneumatik na os. automobil, koberec a spoustu dalších věcí.
Věřím, že ti, kteří rádi vystavují  veřejně na odiv své domácí spotřebiče, nábytek, koberce a další věci tak činili proto, že podobně jako zoufalý pan domácí v povídce Jana Nerudy, nevěděli co s nimi. Teď už vědí a tak se můžeme společně těšit na krásnější a čistější Bohunice.
Dne 14. prosince 2006 byly všechny divoké skládky uklizeny. Zhodnoťme, jak to vypadá kolem popelnic dnes ani ne po měsíci.
Pokuta za znečištění veřejného prostranství (i kontejnerového stání) může být udělena až do výše 50.000,-Kč. Není lepší investovat raději pár korun do benzínu a odvézt svoje nepotřebné věci do „Ekodvoru“.
                                                                                                            Antonín Crha
                                                                                                            místostarosta