2006/10 – Závěrečné slovo místostarosty

Datum: 03/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Vážení spoluobčané
tímto až obřadným oslovením se na vás obracím poprvé. Proč tak oficiálně? Protože se jedná o zvláštní příležitost.
Končí volební období a 21 zastupitelům, které jste si vybrali ve volbách před čtyřmi lety, zakrátko skončí mandát. Když se bilancuje nějaké období, většinou zaznívají slova o tom, co se  dokázalo a co se vybudovalo. Ode mne je však neuslyšíte. Chtěl bych, abyste práci zastupitelů v uplynulém období zhodnotili sami. Vždyť vy, kteří v Bohunicích žijete, vnímáte nejlépe, co se změnilo, co je nové, co je podle vašeho gusta a nebo co byste  udělali jinak. Chtěl bych jen, abyste věděli, že jsme při svých rozhodováních vždy hledali cestu, která by pro danou věc, situaci, investici a zejména Bohunice byla ta nejlepší.
Myslím si, že naše městská část je za poslední 4 roky zase o cosi krásnější. Svůj podíl na tom máme my všichni, kteří tu žijeme. Zatímco vedení obce hledalo způsob jak vybudovat parky, parkoviště a chodníky, pozoroval jsem jak se mění celkový vzhled Bohunic. Mnohé  domy a domky mají krásné nové fasády, schodiště nebo výtahy.  Mám radost, že se mění také myšlení lidí. Není výjimkou, že majitel psíka po svém miláčkovi sebere výkaly, lidé se na sebe usmějí a prohodí spolu pár vlídných slov.
Všechna tato slova uznání neznamenají, že bychom neměli v Bohunicích problémy. Samozřejmě máme. Mezi největší patří vandalismus a sprejerství. Jsou to oblasti jen obtížně řešitelné. Přišlo nám mnoho nápadů a návrhů na řešení – od instalace kamerových systémů až po trestání pachatelů bičováním. Některé jsou finančně velmi náročné, jiné za hranicí zákona.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem 21 zastupitelům, členům komisí a úředníkům naší městské části za jejich čas a práci, vám pak za vaše podněty, názory, připomínky, trpělivost i všechnu práci pro Bohunice.  
V nadcházejících volbách vám přeji šťastnou ruku a správnou volbu pro další budoucnost Bohunic.
                                                                                Crha Antonín
                                                                                místostarosta