2006/09 – Našel se zvon z bohunické kaple

Datum: 03/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V roce 2002 byl v bohunické kapličce vyměněn  původní litinový zvon z roku 1917 za nový bronzový. Tedy, když se řekne původní, není to tak úplně pravda. Původní byl totiž rovněž bronzový, ale za I. světové války byl zabaven, roztaven a použit na výrobu zbraní. Naši předci proto nechali v roce 1917 udělat nový,  litinový. Ten sloužil až do roku 2002.
Když byla letos v květnu v kapličce výstava z historie Bohunic, ozvaly se hlasy, kde že je náš téměř 90let starý kovový zvon? A protože mne samotného to zajímalo, začal jsem jej hledat. Krůček po krůčku jsem sledoval jeho cestu, až jsem doputoval do Tuřan. Odkud jsem náš zvon 26.července 2006 dovezl zpět do Bohunic. I když se asi jeho hlas Bohunicemi rozléhat nebude  jistě si zaslouží abychom  jej nechali vyčistit a celkově ošetřit, aby se mohl stát významným dokladem naší bohunické historie.                                                                           Antonín Crha,    místostarosta