2006/7-8 – Další velká investiční akce skončena

Datum: 03/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V první polovině června jsme dokončili další velkou investiční akci. Jedná se o park v místě bývalého stavení u kapličky.
Při procházce kolem bohunické kapličky se nedalo přehlédnout staré, chátrající a rozpadající se  selské stavení, které jistou dobu sloužilo i jako prozatímní hasička.
Tento pohled je nenávratně pryč. Dnes, když tudy půjdete, naleznete v těchto místech krásný park s malým dětským hřišťátkem a parkoviště pro zhruba 20 aut.
„Byla to pro mne velká výzva. Území se nedalo dobře zaměřit ani shlédnout, protože nám v tom vadily pobořené stěny stavení a vzrostlé stromy“ říká Ing. Zdeněk Sendler, autor projektu. Pokud se vám zdá jméno projektanta povědomé, musím přiznat, že máte výtečnou paměť. Jeho dílem je totiž i zahrada objektu domu s pečovatelskou službou na Arménské ul. Tato zahrada získala 2. místo v celostátní soutěži Nejlépe realizované sadovnické dílo roku 2003.
Autor kresby kolem dětského hřiště je nadějný umělec David Fišer, parkoviště proti školce Amerlingova projektoval Ing. Petr Strnad. Zhotovitelem celé stavby byly Inženýrské stavby Brno s.r.o.  a proinvestovalo se více jak 10mil Kč.

Závěrem si dovolím malou, ale důležitou výzvu a prosbu. Dejme parku, stromům a zeleni šanci vyrůst a zaskvět se ve své kráse. Park je sice dokončen, ale není hotov. Hotov bude až se plně rozrostou keře a stromy, vyroste tráva a své tažení zahájí popínavky. Pak nás teprve bude moci náš hotový park plně potěšit, občerstvit a osvěžit.

A jaké investiční akce a opravy nás ještě letos čekají? Určitě musíme opravit schodiště u nákupního střediska Kavkaz a před ZŠ Arménská. Proběhne zateplení střední části ZŠ Vedlejší,  spolu s přestavbou šaten. Dále bychom rádi vyměnili okna na MŠ Švermova, spolu s opravou kotelny a provedli úpravu vzduchotechniky ve všech ostatních MŠ. Letos by rovněž mělo dojít na opravu a přebudování nevyhovujících dětských hřišť. Doufám, že se  nám vše podaří zvládnout k Vaší spokojenosti.  

                                                                                                                    Antonín Crha
                                                                                                                    místostarosta