2006/05 – Hold maminkám

Datum: 03/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Malý chlapec se zeptal maminky:
„Proč pláčeš?“
„Protože jsem žena,“ odpověděla mu.
„Nerozumím!“ odpověděl syn.
Jeho máma ho jen objala a řekla:
„A nikdy ani neporozumíš.“
Později se chlapec zeptal svého otce:
„Proč se mi zdá, že maminka pláče bez důvodu?“
„Všechny ženy pláčou bez důvodu,“ bylo všechno, co mohl otec odpovědět.

Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále nerozuměl, proč ženy pláčou. Nakonec zavolal Bohu a když se dovolal, zeptal se:
„Bože, proč se maminky rozpláčou tak lehce?“ Bůh odpověděl: „Když jsem stvořil ženu, chtěl jsem aby byla výjimečná.
Stvořil jsem jí dost silnou na to, aby unesla váhu celého světa, ale natolik  jemnou, aby mohla vytvořit domov.
Dal jsem jí vnitřní  odvahu, aby vydržela porod dítěte ale i odmítnutí, které častokrát zažije od svých dětí.
Dal jsem jí vytrvalost, která jí uschopnila pokračovat bez stěžování v péči o svoji rodinu i přes choroby a únavu a to i tehdy když to všichni ostatní vzdávají.
Dal jsem jí  cit milovat svoje děti za všech okolností, dokonce i tehdy, když ji hluboce zraňují.
Dal jsem jí  sílu přijmout svého manžela i s jeho chybami a vytvořil jsem ji z jeho žebra, aby chránila jeho srdce. Dal jsem ji moudrost, aby pochopila, že dobrý manžel ji nikdy nechce zranit, možná občas zkouší její sílu a rozhodnutí stát vedle něj bez výhrad.

A nakonec jsem jí dal SLZU, kterou může uronit kdykoliv potřebuje a  která je jen a jen její. Na tu slzu má opravdu právo, protože nikdo nevydrží beze slova tolik jako maminka!
Krása ženy není v šatech, které nosí, v postavě, kterou má, ani ve způsobu jakým si češe vlasy. Krása maminky je v jejích očích, protože ty jsou bránou k jejímu srdci, místu, kde sídlí láska.

Milé maminky,
k Svátku matek Vám přeji, aby slzí bolesti bylo co nejméně. A když už nějaká ta slzička musí přijít, ať jsou to jen samé slzy štěstí a radosti.

                                                                                                                            Antonín Crha
                                                                                                                            místostarosta